Destructieve relaties

Narcisme is een term uit de psychologie. Het is een vorm van gedrag dat wordt gekenmerkt door een obsessie met de persoon zelf , egoïsme, dominantie...

Mijn specialisatie is narcisme en destructieve relaties


Door ervaring en met studie heb ik me verdiept in de thema's narcisme, destructieve relaties en het narcistisch slachtoffer syndroom.

Vaak is het voor de buitenwereld de meest aardige persoon en leuke gezin en heeft de buitenwereld totaal geen idee wat er zich achter de voordeur afspeelt.
Daardoor kun je het gevoel hebben niet alleen te moeten vechten om los te komen van de narcist , die je nooit zonder slag of stoot zal laten gaan, maar kun je daarbij ook het gevoel hebben te moeten vechten tegen het onbegrip van de omgeving die , in het slechtste geval, jou nog de schuld kan geven voor alles wat je hebt moeten doorstaan.
Dit soort huiselijk geweld laat diepe sporen na , het is onderhuids en een ernstige vorm van geestelijke- en soms ook lichamelijke mishandeling,  herstel begint bij het herkennen en erkennen waar je mee te maken hebt.